نویسنده = هوشنگ خسروبیگی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار اقتصادی و اجتماعی شهر شاهرود در نیمه اول عصر قاجار

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 21-35

هوشنگ خسروبیگی؛ زهرا قنبری مله


2. نقش و اهمیت چاروادارها در جامعۀ عصر قاجار بر اساس گزارش‎های سفرنامه‎نویسان فرنگی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-16

هوشنگ خسروبگی؛ میثم غلامپور