نویسنده = جهانبخش ثواقب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی صنعت نساجی ایران در سده‌های چهارم و پنجم هجری

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-70

جهانبخش ثواقب؛ میترا روشنی


2. اقدامات قاجارها در برقراری امنیت اجتماعی شهرها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 29-54

جهانبخش ثواقب؛ سودابه معظمی گودرزی