نویسنده = حسن زندیه
تعداد مقالات: 2
1. تحولات جمعیتی شهر قم در دوره ناصری( 1264 -1313ق) با استناد به سرشماری محمد تقی ارباب

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-70

حسین احمدی رهبریان؛ محسن روستایی؛ حسن زندیه؛ سید حسن قریشی کرین


2. بررسی جایگاه علم طب و طبابت در دوره ناصری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-38

حسن زندیه؛ حسین احمدی رهبریان؛ محمد خان احمدی