نویسنده = مجتبی گراوند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت اقتصادی شیعیان در شهرهای خراسان دوره تیموری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 263-290

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ راضیه فرستاده


2. ساختار نهاد قضاء در دو سده ی پایانی خلافت عباسیان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 71-92

مجتبی گراوند؛ مهرداد فلاحی